ขอเผยแพร่คำสั่งการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์

EB8ขอเผยแพร่คำสั่งการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์