บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย62

8. EB4บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย62