รายงาน RTI

ศปถ.หนองหาน รายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ2562

อัตราเสียชีวิตไม่เกิน16 ต่อแสนประชากร
ข้อมูลตั้งแต่ ตค.61-20มค. 62 เสียชีวิต12ราย คิดเป็น10.20ต่อแสนประชากร
เดือนมค.62 เสียชีวิต2คน