ขอรายงานและเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.61