สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.61