สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.61