ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน

MOIT7-67ประกาศผลการปฏิบัติราชการ+Q3

1.ข้าราชการ

2.ลูกจ้างปะจำ

3.พนักงานราชการ

 

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์